přeskočit k navigaci »

Úvodná stránka » Certifikáty

TÜV

Certificate TÜV

• všetko certifikované - vždy zostava ako celok, nielen jednotlivé časti
• TÜV SÜD svetový líder v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb

ISO 9001, ISO 14001

ISO 9001, ISO 14001

• vývoj, výroba a predaj zariadení pre detské ihriská, výrobkov pre jasle a materské školy, detského športového náradia a zariadení na aktívnu hru, herných kútikov, náradia na voľný čas a zariadení na skejtbording a in-line korčuľovanie

FSC (Forest Stewardship Council)

FSC

Certifikát vydávaný medzinárodnou nevládnou neziskovou organizáciou FSC, ktorej cieľom je presadzovať environmentálne vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov, a tým napomáhať ochrane miznúcich, ohrozených a devastovaných svetových lesov.
Ide o veľmi prestížne ocenenie dokazujúce, že spoločnosť spĺňa všetky prísne kritériá v oblasti lesného hospodárstva, a že drevo pochádza zo šetrne obhospodarovaných lesov. Ochrannú známku a logo FCS môžu používať iba firmy s vysokou ekologickou a sociálnou úrovňou lesného hospodárenia. Udeľuje sa na 5 rokov, každý rok prebieha certifikačný audit.

RAL

RAL

• prestížna známka kvality preukazujúca kvalitné spracovanie a impregnáciu drevených dielov
• na impregnáciu je poskytnutá 10-ročná záruka proti hnilobe
• kvalita spracovania
• schválená na zariadenia pre deti
• pravidelné kontroly
• bez použitia chrómu a rozpúšťadiel

GS Symbol

GS

• dobrovoľná certifikácia
• produkty sú každoročne testované podľa aktuálnych štandardov
a noriem
• prestížne označenie kvalitných a bezpečných výrobkov
• na rozdiel od certifikátu TÜV 9001 vypovedá o kvalite a bezpečnosti samotných výrobkov!

Všetky uvedené certifikáty preukazujú kvalitu našich výrobkov, ktorá sa premieta najmä do nízkych nákladov na ich údržbu. Nezabúdajte, že „nikto z nás nie je taký bohatý, aby si mohol dovoliť lacné veci".

 
 
 
CZ SK